Bulimia - Zaburzenia odżywiania

Czym jest bulimia? Bulimia należy do grupy chorób związanych z zaburzeniem odżywiania.

Bulimia, czyli żarłoczność psychiczna (łac. bulimia nervosa) jest to specyficzne zaburzenie odżywiania polegająca na zwiększonym odczuwaniu głodu i napadach żarłoczności, przeplatających się z zachowaniami kompensacyjnymi, mającymi umożliwić utrzymanie niezmienionej wagi. Chorzy na bulimię to osoby, które zwykle mają problem natury psychologicznej, ale próbują go rozwiązać, rozładowując napięcie na swym ciele. Przyczyny bulimii mogą być również biologiczne. W przeciwieństwie do anoreksji, liczba chorych na bulimię stale się zwiększa. Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego bulimia, w porównaniu z anoreksją, występuje 4-6 razy częściej. Choruje na nią 1,1 – 4,2 % populacji. Są to głównie młode kobiety w wieku 18-25 lat. Szacuje się, że zaburzenie to średnio 10 razy częściej dotyka kobiety.

Rodzaje bulimii Wyróżnia się dwa typy bulimii: przeczyszczający oraz nieprzeczyszczający. Bulimia przeczyszczająca charakteryzuje się epizodami objadania się, po których następują zachowania kompensacyjne polegające na prowokowaniu wymiotów lub zażywaniu środków przeczyszczających. W przypadku bulimii nieprzeczyszczającej napady objadania się rekompensowane są restrykcyjną dietą, głodówkami lub wielogodzinnymi ćwiczeniami fizycznymi. U niektórych osób występują łączone objawy obu zaburzeń.